Λόγω του νέου Νόμου που απαγορεύει παραπάνω στοιχεία από αυτά πού ήδη βλέπετε,
όσον αφορά το βιογραφικό και περισσότερα νέα για τον Γιάννη Παναγόπουλο,
θα βρίσκονται σύντομα κοντά σας στην προσωπική του σελίδα που είναι ήδη υπό κατασκευή